เทศกาลไทยสำคัญ เทศกาลและประเพณีของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลจะเป็นเทศกาลใด?

เทศกาลไทยสำคัญ หากพูดถึงเทศกาลที่สำคัญ ของประเทศไทยเรานั้น จะมีอยู่หลากหลายเทศกาล รวมไปถึงประเพณีต่างๆที่ มีการจัดขึ้นต่อมาอย่างยาวนาน จนมาถึงในปัจจุบัน ในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดู เทศกาลมีชื่อเสียง และมีความสำคัญอย่างมาก ของทุกคนชาวไทยแต่จะมี เทศกาลแปลกๆ อะไรบ้างนั้นเรามาดูกัน

เราเริ่มกันที่ วันลอยกระทง Loy Krathong Festival เนื่องในเทศกาลของชาวไทย จัดขึ้นในทุกๆปี และมีการจัดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ ของประเทศไทยเรา โดยที่ลอยกระทงนั้นจะเป็น พิธีอย่างหนึ่งที่จะจัดขึ้น ในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

จะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง รวมไปถึงเป็นช่วงเวลาที่ น้ำหลากเต็มตลิ่ง ซึ่งผู้คนชาวไทยนั้นจะมีการ นำดอกไม้ธูปเทียนรวมไปถึง สิ่งของต่างๆใส่ลงใน กระทงที่ถูกจัดทำขึ้น และถือว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง ของทุกคนชาวไทยที่ นับถือศาสนาพุทธ

โดยเทศกาลลอยกระทงนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่จะมีการจัดขึ้นในหลายๆประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และรวมไปถึงพม่า ที่จะมีการจัดขึ้นคล้ายๆกัน แต่จะมีความแตกต่างในเรื่องของพิธีกรรมและความเชื่อ ในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ

และในการลอยกระทงนี้นั้น ถือเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ ในยุคโบราณแต่ไม่หลักฐาน ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ และจะมีจุดประสงค์รวมไปถึงความเชื่อ ที่แตกต่างกันออกไปด้วย แต่ถึงอย่างไร เทศกาลน่าสนใจ ก็มีความสำคัญอย่างมาก ตอบทุกคนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ

เทศกาลไทยสำคัญ เทศกาลที่เป็นความเชื่อของไทย และบางประเทศในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมาอย่างยาวนานจะเป็นเทศกาลใด?

หนึ่งในเทศกาลที่มีความสำคัญ และมีชื่อเสียงระดับโลก โดยในแต่ละปีนั้นจะมีนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติเข้ามาร่วมเทศกาล การเป็นจำนวนมาก และถือว่าเป็น เทศกาลยอดนิยม ที่ถูกจัดขึ้นในทุกๆปีนั่นก็คือ เทศกาลสงกรานต์ หรือ วันสงกรานต์ เทศกาลนี้ถือว่าเป็นประเพณี ของประเทศไทยรวมไปถึง ในหลายหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น

ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า และประเทศทางตะวันออก โดยที่ประเพณีสงกรานต์นั้น ได้รับวัฒนธรรมมาจาก เทศกาลโฮลีของประเทศอินเดีย แต่จะใช้เป็นการสาดสีแทนและจะมีการจัดขึ้นในทุกวันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ในช่วงเดือนมีนาคม โดยวันสงกานนั้นจะหมายถึง การเคลื่อนย้าย หรือเป็นการเคลื่อนเข้าสู่ ปีใหม่ตามความเชื่อของไทย

โดยได้มีการสืบทอดกันมา ตั้งแต่ในยุโบราณโดยที่ จะมาพร้อมพร้อมกับ ประเพณีตรุษสงกรานต์ ที่หมายถึง การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยในปัจจุบันนั้นได้มีการกำหนด วันที่แน่นอนในก็คือจะมีตั้งแต่ วันที่ 13 ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน ความเป็นมาของวันสงกรานต์นั้น เมื่อก่อนจะเป็นพิธีสงการ ที่ จะเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้น ภายในครอบครัว

หรือภายชุมชนบ้านนั้นๆ จนกระทั่งในปัจจุบันเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการขยายวงกว้าง ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่ในเมื่อก่อนนั้นพิธีสงกรานต์จะใช้น้ำที่เป็นสัญลักษณ์ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่ในปัจจุบันได้มีการ จัดขึ้นในเชิงการท่องเที่ยว ที่จะเป็น Water Festival หรือ เทศกาลแห่งน้ำ

เทศกาลที่มีความสำคัญของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจะปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานและเกิดขึ้นในทุกปี

หนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของไทย แต่จะเป็นเทศกาลที่ จะถูกจัดขึ้นโดยชาวไทย ที่มีเชื้อสายเป็นอิสลาม โดยจะมีการจัดขึ้นในทุกๆปี โดยจะมีชื่อว่า วันฮารีรายอ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 วันด้วยกัน วันแรกเป็น วันอิฏิลฟิตรี หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอปอซอ โดยจะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง หลังจากการสิ้นสุดการถือศีลอด ในช่วงเดือนรอมฎอน

และจะกลับมาสู่การใช้ชีวิตแบบปกติ หลังจากที่ได้มีการอดข้าวอดน้ำ ถึงเป็นความเชื่อของเจ้าเปิดสนาม ในวันจันทร์เทศกาลนั้น จะตรงกับวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล จะเป็นเดือนที่ 10 ทางจันทรคติ และทางราชการนั้นได้มีการ กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่จะยกเว้นสงขลา 1 วัน และอีกหนึ่งวันนั่นก็คือ

วันอิฎิลอัตฮา หรือที่เรียกว่า วันฮารีรายอหัจญี ที่จะหมายถึงวันเฉลิมฉลอง เนื่องในวันเชือดสัตว์พลีที่จะเป็น การทานบริจาคอาหารให้แก่ คนยากจนและประชาชนทั่วไป และจะตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลอิจญะ ตามปฏิทินของอิสลาม และอยากเป็นเวลาเดียวกันกับ การประกอบพิธีหัจญ์ที่นครเมกกะ ของมุสลิมที่เดินทางมาจากทั่วโลก

โดยวันนี้ชาวมุสลิม อยากเรียกกันว่า วันอีดใหญ่หรือวันรายอหัจญี และจะเป็นวันหยุดราชการของ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะมีอีกหลากหลาย เทศกาลต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับพี่น้องชาวมุสลิม โดยจะจัดขึ้นในทุกๆปี สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และจะเปรียบได้กับวันปีใหม่ ของทั่วโลก

เทศกาลไทยสำคัญ

เทศกาลที่ถือว่าเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่จัดติดต่อกันมากว่า 118 ปี

อีกหนึ่งเทศกาลของชาวไทย ที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่เทศกาลนี้จะเป็น เทศกาลภาคอีสาน และมีชื่อเสียงอย่างมากนั่นก็คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษา จะมีการจัดขึ้นจังหวัด อุบลราชธานี ซึ่งจะถือว่าเป็นเป็นงานบุญประเพณี ที่ถูกจัดขึ้นยิ่งใหญ่ของจังหวัดนี้ ที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเทศกาลนี้

ได้มีการสืบทอดติดต่อกันมากว่า 118 ปี ทุกภาคส่วนของมางจังหวัด จะมีการทำเทียนพรรษา กันตลอดทั้งเดือนก่อนที่จะ ถึงวันเข้าพรรษาและจะใช้เป็น ขี้ผึ้งในการทำเทียนพรรษานี้ แต่ในสมัยโบราณนั้นจะใช้เป็น เทียนขนาดเล็กๆเท่านั้น แต่จะมีการมัดรวมกันให้เป็น เทียนเล่มใหญ่พร้อมกับการ จัดขบวนเพื่อนำไปถวายวัด

ในเวลาต่อมาการทำเทียนนั้น ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง มันมีการแกะสลักมาเข้าร่วม ด้วยการนำขี้ผึ้งมาหลอกเป็นเทียน ขนาดใหญ่ด้วยช่างฝีมือระดับประเทศ ที่แข่งขันกันวาดลวดลาย ที่งดงามไม่แพ้กัน ในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าขบวน ของต้นเทียนพรรษานั้น จะมีการนำต้นเทียนมาประกอบ จนกลายขบวนต้นเทียนพรรษา

ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 10-15 เมตร ด้วยสูงประมาณ 6 เมตร และจะใช้รถเทรลเลอร์ ในการขนย้ายรวใไปถึง การตกแต่งต้นเทียนต่างๆ โดยในแต่ละปีนั้นเทียนพรรษา ก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกัน แต่ในทุกๆปีนั้นจะมีการ จัดเทศกาลขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และมีผู้คนจำนวนมาก

ที่เข้าร่วมงานเทศกาลนี้ ด้วยความอลังการจึงทำให้ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวชมงาน ในทุกๆปีอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาล ที่มีความสำคัญอย่างมาก และรวมไปถึงมีชื่อเสียงระดับโลก จากจำนวนของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

เทศกาลที่มีความสำคัญของภาคอีสานที่ได้ปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยจะมีการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาเทพยดา

อีกหนึ่งเทศกาลของไทย ที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับผู้คนในภาคอีสาน ที่ได้มีการปฏิบัติเก็บทอดต่อกันมา ตั้งแต่งในสมัยอดีตจนมาถึง ในยุคปัจจุบันนี้ นั่นก็คือประเพณี บุญบั้งไฟ และจะเป็นหนึ่งใน 12 เดือนของชาวอีสานที่ทำกัน ในช่วงเดือน 6 ซึ่งจะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ที่จะเป็นช่วงของฤดูทำนา ในวันจัดงานเทศกาลนั้น

จะมีการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการ บูชาเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวอีสานจะเรียกกันว่า พญาแถน หรือ เทพวัสสกาลเทพบุตร และจะมีความเชื่อกันว่า พระยาแถนนั้นมีหน้าที่ดูแล ให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และจะทำให้พืชพันธุ์ต่างๆนั้น มีความอุดมสมบูรณ์ เทศกาลน่าเที่ยว ซึงจะมีตำนานของ พระยาคันคาก และ พญาแถน

ที่ได้มีการกล่าวถึง การจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการบูชาพญาแถน โดยเฉพาะในเรื่องของ พญาคันคาก เหตุผลที่ได้ชื่อว่า พญาคันคาก เนื่องจากเป็นเพราะเมื่อประสูติ จะมีรูปร่างผิวพรรณที่ เหมือนกับคางคก ชาวอีสานจะเรียกกันว่า แต่ชาวอีสานเรียกกันว่า คันคาก แต่ถึงแม้ว่สพระองค์จะมีรูปร่าง ที่อัปลักษณ์แต่พระอินทร์ ก็คอยช่วยเหลือท่านนั้น

เป็นที่เคารพของชาวบ้าน จนลืมที่จะเซ่นบูชาพญาแถน จึงทำให้พญาแถนจึงโกรธ และไม่ยอมปล่อยน้ำฝน ให้ตกลงมายังโลกมนุษย์ จนเกิดการสู้รบเกิดขึ้น โดยพญาคันคากได้รับชัยชนะ พญาแถนจึงปล่อยให้ฝนตกลงมาดังเดิมและนั่นจึงทำให้เป็นที่มา ที่ชาวอีสานมีการทำบ้ังไฟ จะมีการจุดขึ้นบนท้องฟ้า เพื่อเป็นการถวายพญาแถน และให้ฝนจะได้ตกต้องตามฤดูกาล

เทศกาลไทยสำคัญ

เทศกาลที่สำคัญๆ

ดาราสาวสุดแซ่บ